اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهار

پنجمین همایش بین المللی قیام عاشورا از دیدگاه اهل سنت در شهر چابهار

پنجمین همایش بین المللی قیام عاشورا از دیدگاه اهل سنت با شکوه هرچه بیشتر و با عظمت هرچه بیشتر و بهتر برگزار شد در این بین مهمان های خارجی هم از کشورهای همسایه حضور بعمل اورده بودند که اهمیت این همایش را نشان میداد این همایش با شروع سخنان دکتر میر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان شروع شد و به ترتیب حاج آقای سلیمانی نماینده رهبری در امور اهل سنت در استان و خطیب جمعه زاهدان مولانا عبدالرحمن چابهار مهمان محترم از کشور عمان و بقیه حضار ادامه یافت نکته مورد تامل این همایش حضور بی سابقه مردم از دانشجویان و طلاب اهل سنت گرفته تا عموم مردم که بسیار با شکوه و با عظمت بود