بازدید از غرفه های پژوهشی

حوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت فرهنگیبازدید از غرفه های پژوهشیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارحواشی ۲۴ آذرمرکز مقاومت بسیجآزمون زبان های خارجیمعاونت پژوهش و فناوریعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معاونت اداری مالیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارخانهمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد بیشتر بخونید …

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

معاونت اداری مالیآزمون زبان های خارجیپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارخانهمرکز مقاومت بسیجمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت فرهنگیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین بیشتر بخونید …

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

دانشجویان گرامی به صفحه اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار خوش آمدید امیدواریم مطالب مفیدی در رسته آی-تی برای علاقمندان به این رشته قرار بدهیم و تنها به معرفی کارهای این واحد اکتفا نکنیم و سنت شکنی کنیم و پا فراتر از معرفی واحد گذاشته و مطالب آموزنده نیز به این صفحه اضافه کنیم بیشتر بخونید …

حواشی ۲۴ آذر

معاونت اداری مالیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهمعاونت فرهنگیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحواشی ۲۴ آذراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارآزمون زبان های خارجیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارخانهمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمرکز مقاومت بسیجحوزه ریاست و بیشتر بخونید …

معاونت اداری مالی

رئوس عملکرد حوزه اداری واحد بین الملل چابهار بهمن ماه ۱۳۹۵ تا شهریورماه ۱۳۹۶ اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارآزمون زبان های خارجیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارحوزه بیشتر بخونید …

اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهار

پیام تسلیت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار آقای دکتر بهزاد دهواری به مناسبت حادثه تروریستی چانعلی بسم رب الشهداء و الصدیقین در ایام الله دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و در روزی که حماسه مقدس ایرانیان در دفاع از آرمان ها و ارزش های اسلامی و انقلابی گرامی داشته می شد.گروهی از تروریست های سفاک بیشتر بخونید …

ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت پژوهش و فناوریریاست دانشگاهحواشی ۲۴ آذرمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیآزمون زبان های خارجیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاربازدید از غرفه های پژوهشیمرکز مقاومت بسیجعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معاونت فرهنگیمعاونت آموزشی دانشگاه بیشتر بخونید …

حوزه ریاست و روابط عمومی

گزارش عملکرد حوزه ریاست.. پر واضح است که گزارش جامعی از ۱۴ سال فعالیت دانشگاه را در مستندی مختصر نمی توان ارائه نمود. اما در هر حال سعی شده است در این مختصر،بر بخشی از این فعالیت ها برای مخاطبانی که خود از اعضای دانشگاهیان هستند مروری گذرا نمود. شاید مهمترین اقدام در این ۱۴ سال تلاشی مجدانه جهت استقرار بیشتر بخونید …

معاونت پژوهش و فناوری

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی و فناوری: انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه. برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه. انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی. انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه. تماس با موسسات داخلی بیشتر بخونید …

مرکز مقاومت بسیج

COMIN SOON… بزودی….. حوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت اداری مالیمعاونت فرهنگیریاست دانشگاهحواشی ۲۴ آذربازدید از غرفه های پژوهشیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارخانهمرکز مقاومت بسیجمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارآزمون زبان های خارجیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهاراداره فناوری اطلاعات بیشتر بخونید …