اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهار

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارآزمون زبان های خارجیمعاونت پژوهش و فناوریعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمعاونت فرهنگیریاست دانشگاهحواشی ۲۴ آذرمعاونت اداری مالیبازدید از غرفه های پژوهشیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین بیشتر بخونید …