بازدید از غرفه های پژوهشی

ریاست دانشگاهاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحواشی ۲۴ آذربازدید از غرفه های پژوهشیخانهمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمعاونت فرهنگیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیمرکز مقاومت بسیجآزمون زبان های خارجیاخبار دانشگاه بیشتر بخونید …

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

دانشجویان گرامی به صفحه اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار خوش آمدید امیدواریم مطالب مفیدی در رسته آی-تی برای علاقمندان به این رشته قرار بدهیم و تنها به معرفی کارهای این واحد اکتفا نکنیم و سنت شکنی کنیم و پا فراتر از معرفی واحد گذاشته و مطالب آموزنده نیز به این صفحه اضافه کنیم بیشتر بخونید …

حواشی ۲۴ آذر

اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارآزمون زبان های خارجیمعاونت فرهنگیمعاونت پژوهش و فناوریپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارخانهاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحواشی ۲۴ آذربازدید از غرفه های پژوهشیحوزه ریاست و روابط عمومیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجمعاونت اداری مالیعمده بیشتر بخونید …

معاونت اداری مالی

رئوس عملکرد حوزه اداری واحد بین الملل چابهار بهمن ماه ۱۳۹۵ تا شهریورماه ۱۳۹۶ اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارخانهمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهحواشی ۲۴ آذربازدید از غرفه های پژوهشیمعاونت اداری مالیحوزه ریاست و بیشتر بخونید …

معاونت فرهنگی

سایت های مربوط به دفتر فرهنگ: www.114313.com سایت اصلی www.114313.ir سایت آموزشی اهداف و برنامه ها ۱. برنامه ریزی ونظارت انطباق کلیه امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اصول وسیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲. سیاست گذاری و برنامه ریزی با هدف توسعه فرهنگی در دانشگاه ،مشارکت فعالانه دانشگاهیان (کارکنان و اساتید و دانشجویان ) ۳. اعتلای فرهنگ اسلامی بیشتر بخونید …