ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمرکز مقاومت بسیجریاست دانشگاهخانهحوزه ریاست و روابط عمومیآزمون زبان های خارجیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:بازدید از غرفه بیشتر بخونید …

حوزه ریاست و روابط عمومی

گزارش عملکرد حوزه ریاست.. پر واضح است که گزارش جامعی از ۱۴ سال فعالیت دانشگاه را در مستندی مختصر نمی توان ارائه نمود. اما در هر حال سعی شده است در این مختصر،بر بخشی از این فعالیت ها برای مخاطبانی که خود از اعضای دانشگاهیان هستند مروری گذرا نمود. شاید مهمترین اقدام در این ۱۴ سال تلاشی مجدانه جهت استقرار بیشتر بخونید …

معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

نام و نام خانوادگی: بهزاد دهواری پست الکترونیک: behzaddehvari1348@gmail.com کشور و دانشگاه محل تحصیل:  ایران – خوارزمی تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: مشهد ریاست دانشگاهاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاربازدید از غرفه های پژوهشیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بیشتر بخونید …

عمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:

       رئیس دانشگاه مسئول نظارت بر اجرای کلیه آیین نامه ها و مقررات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مصوب که از وظایف هر یک از معاونان است، می باشد. اداره کلیه امور دانشگاه اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات امنا و هیات موسس پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر بیشتر بخونید …

پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهار

  به نام خدا درود خالصانه و خوش آمدگویی صمیمانه‌ام را از شهر موج و مرجان، بندر زیبای چابهار و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین­ الملل چابهار پذیرا باشید. دانشگاه­ها بعنوان کانون امید به پیشرفت و تعالی جامعه وظیفه­ ی تولید علم و آگاهی را بعهده دارند و این مهم با سخت کوشی، جدیت و پشتکار اساتید و دانشجویان عزیز بیشتر بخونید …