ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. حواشی ۲۴ آذرمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:بازدید از غرفه های پژوهشیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهمعاونت اداری مالیخانهاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجمعاونت پژوهش و فناوریاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر بخونید …

معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

نام و نام خانوادگی: بهزاد دهواری پست الکترونیک: behzaddehvari1348@gmail.com کشور و دانشگاه محل تحصیل:  ایران – خوارزمی تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: مشهد معاونت پژوهش و فناوریآزمون زبان های خارجیحواشی ۲۴ آذرمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاربازدید از غرفه های پژوهشیمعاونت فرهنگیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمرکز مقاومت بسیجاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بیشتر بخونید …