معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

حوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت اداری مالیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معاونت پژوهش و فناوریخانهمعاونت فرهنگیبازدید از غرفه های پژوهشیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارآزمون زبان های خارجیمرکز مقاومت بسیجپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیشتر بخونید …