معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

نام و نام خانوادگی: بهزاد دهواری پست الکترونیک: behzaddehvari1348@gmail.com کشور و دانشگاه محل تحصیل:  ایران – خوارزمی تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: مشهد معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیحوزه ریاست و روابط عمومیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارعمده بیشتر بخونید …