خانه

  تاریخچه چابهار:  چابَهار ( چاه‌بهار، چهاربهار، به بلوچی: چَهبار ) یکی از شهرهای جنوب استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی می‌باشد که در کرانهٔ دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است. بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی، که نزدیک‌ترین راه دسترسی بیشتر بخونید …